Victory Production Trading & Service co.,ltd

Victory Production Trading & Service co.,ltd

Victory Production Trading & Service co.,ltd

Victory Production Trading & Service co.,ltd

Victory Production Trading & Service co.,ltd
Victory Production Trading & Service co.,ltd

INFOMATIONS

Russian, English interpreterRecruitment infomations
Russian, English interpreter, office staff
Tuyển dụng công nhân ( Thương xuyên)
Cần tuyển công nhân ( nam nữ )làm lông mi thẩm mỹ tất cả các công đoạn
Call
Sms
Map