Tuyển dụng công nhân ( Thương xuyên)

Tuyển dụng công nhân ( Thương xuyên)

Tuyển dụng công nhân ( Thương xuyên)

Tuyển dụng công nhân ( Thương xuyên)

Tuyển dụng công nhân ( Thương xuyên)
Tuyển dụng công nhân ( Thương xuyên)

Tuyển dụng công nhân ( Thương xuyên)

-Lương cơ bản cao và chế độ hấp dẫn

-LƯƠNG TRUNG BÌNH 6 ĐẾN 12 TRIỆU

-Trên 18 tuổi 

-Hỗ trợ nhà trọ , chuyên cần ,PC xăng đi lại,  thâm niên...

-Thưởng theo quý , lương tháng 13, các dịp lễ quốc gia, sinh nhật, kết hôn...

-Được sử dụng tai nghe đt trong giờ làm việc .

Môi trường làm việc sạch sẽ , máy lạnh


Call
Sms
Map